Rise Online Okçu ve Asas Skilleri Açıklamalarıyla beraber

Rise Online Okçu ve Asas Skilleri Açıklamalarıyla beraber

Rise Online Okçu ve Asas Skilleri Açıklamalarıyla beraber

Merhabalar arkadaşlar, Okçu ve asas skillerini açıklamalı ve özellikleri ile birlikte paylaştım.

En önemli bilmeniz gereken şey asas da olsanız okçuda olsanız, leveliniz kadar asas veya okçuya vereceksiniz, kalanları scout’a vereceksiniz. 60 levelden sonra da Master’a vereceksiniz.

ROGUE OKÇU ASAS TRAİNER SKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Skill Resmi Skill Adı Skill Açıklama Skill Mana Skill Point Skill Level
1614980104465.png
SMASH Deal 80% of base attack damage to the enemy
Düşmana taban saldırı hasarının% 80’ini verin
1 1
1614980113887.png
SPRINT Increases self running speed by 50% for 10 seconds
10 saniye boyunca kendi kendine koşma hızını% 50 artırır
2 2
1614980119537.png
QUICK SHOT An arrow shoot that every hunter learn it first. Causes 100% damage
Her avcının önce öğrendiği bir ok atışı. % 100 hasara neden olur
3 3
1614980128782.png
SCRATCH Cause 100% damage + 20 additional damage
% 100 hasar + 20 ek hasar verin
3 3
1614980135592.png
HUNT Stab the target and deal 160% damage
Hedefi bıçakla ve% 160 hasar ver
5 5
1614980202626.png
RAPID ARROW Fire a shot to the target and deal 125% of base attack damage
Hedefe bir atış yapın, taban saldırı gücünün% 125’i
5 5
1614980207967.png
DASH Increases the target’s running speed 50% for 10 minutes
Hedefin koşma hızını 10 dakikalığına % 50 artırır.
7 7
1614980231000.png
ADRENALINE Increases the attack power of you and your party members by 20% for 5 min
5 dakika boyunca sizin ve parti üyelerinizin saldırı gücünü% 20 artırır.
25 25

 

ROGUE ASAS SKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Skill Resmi Skill Adı Skill Açıklama Skill Mana Skill Point Skill Level
1614980333239.png
SLASH Deal 100% True Damage.
% 100 Gerçek Hasar Verir
12 12
1614980338276.png
SWIFT BLOW Stab the target and deal 150% damage
Hedefi bıçakla ve% 150 hasar ver
20 20
1614980343299.png
CUT OFF Deal 150% True Damage.
% 150 Gerçek Hasar Verir
28 28
1614980348253.png
TOXIC DAGGER Inflict %100 poison damage and decreases %10 anti dagger def for 10 sec
10 saniyeliğine % 100 zehir hasarı verir ve % 10 dagger defansını azaltır
36 36
1614980353695.png
DEEP CUT Deal 200% True Damage.
% 200 Gerçek Hasar Verir
40 40
1614981808468.png
FATAL BLOW Stab the target and deal 250% damage
Hedefi bıçakla ve% 250 hasar ver
44 44
1614980358935.png
SAVAGE Stab the target and deal 500% damage. If the target has 20% Hp or lower, deals critical damage.
Hedefi bıçakla ve % 500 hasar verir Hedefin cani % 20 düşükse, kritik hasar verir.
52 52
1614980364538.png
CAMOUFLAGE Steps into the shadow and becomes invisible for 50 seconds.
50 saniye boyunca gorunmez olursunuz. Bir sonraki saldırı, Kritik Hasar vermeyi garanti eder.
56 56
1614980434452.png
Rush II Kısa süreliğine kendi koşma hızını %100 arttırır. (Party’de değilken çalışır yani tek başınıza) 56 56
1614980370123.png
BLOODLUST Drain 10% HP from an enemy. Doesn’t work on monsters.
Düşmanın %10 gücünü alır. Canavarlarda çalışmaz.
60 60
1614980374974.png
SHURIKEN Throws a shuriken at enemy
Düşmana shuriken (Bıçak) Fırlatır.
64 64
1680767146464.png
CARNAGE Deal 400% True Damage.
% 400 Gerçek Hasar Verir
155 68 68
1680767187345.png
BLİNDİNG THURST Deals 400% of base attack damage and blinds the enemy for 2 seconds. Blinding Doesn’t work on monsters.
Temel saldırı hasarının %400’ünü uygular ve düşmanı 2 saniye boyunca kör eder. Kör etme özelliği canavarlar üzerinde çalışmaz
185 73 73
1680767277020.png
SLİDE Rushes forward.
Hızla ileri atılır
100 75 75
1680767316170.png
LEECHİNG STRİKE İnflicts 250% of base attack damage.
Absorbs HP equal to 50% of damage hit and goes into stealth mode for 2s
Taban saldırı hasarının %250’sini uygular. Vurulan hasarın %50’si kadar HP emer ve 2 saniye boyunca gizlenme moduna geçer.
100 80 80
1680767351908.png
HUNTER’S İNSİGHT increases critical hit chance for 10s Doesnt’t stack with other critic hit chance bonuses.
Doesn’t work on monsters.
10 saniye boyunca kritik vuruş şansını artırır. Diğer kritik vuruş şansı bonuslarıyla birleştirilemez.
Canavarlar üzerinde çalışmaz
100 85 85

 

ROGUE OKÇU SKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Skill Resmi Skill Adı Skill Açıklama Skill Mana Skill Point Skill Level
1614980538624.png
LONG SHOT Shoot an arrow that inflicts 150% damage to the target
Hedefe % 150 hasar veren bir ok
4 4
1614980544515.png
TRUE SHOT Shoot an accurate arrow that deals 120% damage to the target
Hedefe % 120 hasar veren isabetli bir ok
8 8
1614980551787.png
CHARGED SHOT Shoot an accurate arrow that deals 160% damage to the target
Hedefe % 160 hasar veren isabetli bir ok at
12 12
1614980556983.png
FIRE SHOT Fire an arrow at target that causes fire damage
Hedefe Ateş oku atar
16 16
1614980564383.png
STEPBACK Jumps back
Geri zıplar
20 20
1614980770789.png
TRIPPLE SHOT Fire triple arrows causing base of attack damage
3’lü ok atar
24 24
1614980776769.png
ARROW SHOWER Fires arrows to the sky to create an arrow shower in selected area. CD: 90 sec
Seçilen alanda bir ok yağmuru oluşturmak için gökyüzüne oklar fırlatır. 90 saniye cd süresi
30 30
1614980782254.png
IMPRESSIVE SHOT Shoot an arrow that inflicts 250% damage to the target
Hedefe % 250 hasar veren bir ok at
36 36
1614980787863.png
TOXIC TOUCH Shoot a poisoned arrow at target to cause additional poison damage
Hedefe zehirli ok atar
44 44
1614980801572.png
WINDCUTTER Shoot an accurate arrow that deals 240% damage to the target
Hedefe% 240 hasar veren isabetli bir ok at
48 48
1614980806978.png
FIRE BURST Fire an arrow that explodes
Patlayan ateşili ok atar
52 52
1614980812379.png
CRITICAL SHOT Fire an arrow that deals critical damage
Kritik hasar veren bir ok atar.
54 54
1614980818658.png
PENTA SHOT Fire five shots at once causing base of attack damage
5 li ok atar
56 56
1614980823840.png
THUNDERBOLT Shoot an arrow that causes 240% damage. It has a chance to stun the enemy for 2 seconds.
% 240 hasara neden olan bir ok at. Düşmanı 2 saniyeliğine sersemletme şansı vardır.
60 60
1614980834463.png
BLOODWIND Shoot an accurate arrow that deals 320% damage to the target
Hedefe% 320 hasar veren isabetli bir ok at
60 60
1614980839821.png
FROST ARROW Shoot an arrow that causes 240% damage. It has a chance to slow down the enemy.
% 240 hasara neden olan bir ok atar Düşmanı yavaşlatma şansı var.
64 64
1614980847063.png
STUNNING BOLT Fires an arrow to the sky, after a short delay it rains down to stun enemies in a small area. CD: 90 sec
Seçilen alanda bir ok yağmuru oluşturmak için gökyüzüne oklar fırlatır ve düşmanları sersemletir.
90 saniye cd süresi
68 68
1614980852546.png
TRICK SHOT Shoot an accurate arrow that deals 360% damage to the target
Hedefe% 360 hasar veren isabetli bir ok at
70 70
1680766079218.png
CRİTİCAL BOLT Fire an arrow that deals critical damage and blinds the enemey for 2 seconds.
Blinding doesn’t work on monters.
Kritik hasar veren ve düşmana 2 saniye boyunca kör eden bir ok ateşle. Kör etme özelliği canavarlar üzerinde çalışmaz.
400 73 73
1680766225157.png
POİSONONUS MUSHROOM Places a poisonous mushroom to a selected point on the map. When an enemy steps on
the mushroom. it explodes and players get poisoned for 10 seconds
Haritadaki belirli bir noktaya zehirli bir mantar yerleştirir. Bir düşman mantarın üzerine bastığında, patlar ve oyuncular 10 saniye boyunca zehirlenir.
250 75 75
1680766366244.png
ASTRAL SHOT Shoots an astral arrow that inflicts critical damage
Kritik hasar veren bir göksel ok ateşler.
500 80 80
1680766448021.png
EXPLOSİVE BOLT Shoots a stunning bolt inflictyg 250% damage to the enemy. When the arrow hits the enemy it
explodes and has a chance to stun all enemies within 5m
‘Düşmana %250 hasar veren bir sersemletici cıvata ateşler. Ok düşmana isabet ettiğinde patlar ve 5m içerisindeki tüm düşmanları sersemletme şansı vardır
200 82 82
1680766476846.png
FATAL ARROW Shoots an arrow inflicty 400% of base attack damage.İf you achieve to hit 6 times in 2sn
intervals within 15s, inflicts an additional 300% damage
Temel saldırı hasarının %400’ünü uygulayan bir ok ateşler. 15 saniye içinde 2 saniyelik aralıklarla 6 kez isabet sağlarsanız, ekstra %300 hasar uygular.
300 85 85

ROGUE ASAS OKÇU SCOUT SKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Skill Resmi Skill Adı Skill Açıklama Skill Mana Skill Point Skill Level
1614980418758.png
VANISH Vanish for 40 seconds from enemies sight. Attacking cancels it
Sabit durduğun sürece 40 saniye görünmez olabilirsiniz.
4 4
1614980423745.png
MINOR SACRIFICE Sacrifices 440 mana points to recover 240 health points
440 mana karşılıgında 240 hp yükseltir.
8 8
1614980429014.png
AVOID Increases physical defense by 250
250 Defans verir bir süreliğine
16 16
1614980434452.png
RUSH Increases self running speed by 100% for a short period of time
Hızını kısa bir süre %75 arttırır.
24 24
1614980439416.png
WILLPOWER Increases physical defense by 350
350 Defans verir bir süreliğine
28 28
1614980444272.png
DISPEL Removes negative effects.
Debufflar temizler
29 29
1614980449768.png
SHARP EYE Sharpens your party members’ eyes to reveal camouflaged enemies
Kamufle edilmiş düşmanları ortaya çıkarmak için parti üyelerinizin gözlerini keskinleştirir.
32 32
1614980454902.png
DEVOTION (Passive) Decrease the taken physical damage by %5
(Pasif skill ) Alınan fiziksel hasarı% 5 azaltır.
52 52
1614980460150.png
DEADLY TOUCH (Passive) Increases critical hit chance by %5
(Pasif skill ) Kritik vuruş şansını% 5 artırır. Okçularda Çalışmaz
64 64
1680767732376.png
CAUTİON İncreases physical defense by 720
Fiziksel savunmayı 720 artırır
150 72 72
1680767772213.png
SHATTER İnflicts 250% of base attack damage. Resets the opponent’s skill charges.
Temel saldırı hasarının %250’sini uygular. Rakibin yetenek enerjisini sıfırlar
80 80 80
1680767797778.png
DİSTRUPTOR İnflicts 350% of base attack damage Resets the opponent’ts skill charges.
Temel saldırı hasarının %350’sini uygular. Rakibin yetenek enerjisini sıfırlar
100 85 85

 

ROGUE ASAS OKÇU MASTER SKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Skill Resmi Skill Adı Skill Açıklama Skill Mana Skill Point Skill Level
1614980863398.png
ASSASINATION (Passive) Increases 20% crit chance when HP is 20% or below
(Passive) Hp %20 Altinda olunca kritic vurusunu %20 attirir. Okcularda ise yarama
0 0
1614980868535.png
ELEMENTAL SHIELD Increases all elemantal resistances by 110 for 35 seconds
35 Saniye botunca tum statlarin 110 artacaktir.
2 2
1680765630465.png
SACRED ARMOR (Passive) Decreases the damage taken by 10%
(Pasif) Alınan hasarı% 10 azaltır
5 5
1614980880507.png
SMOKE BOMB Uses a smoke bomb to escape the fight
Savastan kaçmak için duman bombası kullanır
7 7
1614980885937.png
WHO IS NEXT (Passive) After killing an enemy, gains %20 crit rate for 10 seconds. Doesn’t stack.
(Pasif) Bir düşmanı öldürdükten sonra, 10 saniye boyunca % 20 kritik oranı kazanır.
10 10
1680765674087.png
PRESERVATİVE (Passive) Decreases the damage taken by %15
(Pasif) Alınan hasarı %15 azaltır.
10 10
1680765747382.png
MARK THE WEAKLİNG Detects the player with the lowest physical defense in 20m radius and marks the player.
Party members can see the marked player.
20 metre yarıçapında en düşük fiziksel savunmaya sahip oyuncuyu tespit eder ve oyuncuyu işaretler. Grup üyeleri işaretli oyuncuyu görebilir.”
150 15 15
1680765893728.png
CONFUSE Confuse the enemy. Shuffles the Target’s Skillbar for 2s.
Düşmanı şaşırtır. Hedefin yetenek çubuğunu 2 saniye boyunca karıştırır..
150 25 25

13 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir