C# Method Oluşturma ve Method Kullanma

C# Method Oluşturma ve Method Kullanma

C# Method Oluşturma ve Method Kullanma

Sayfanızda nerede kullanmanız gerektiğini göstermek için sayfadaki diğer kodları da ekledim. Yorum satırları ile kodların ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Methods
{

internal class Program
{

// UYGULAMANIN İÇERİSİ BU ALTTAKİ MAİN KISMIDIR. 

static void Main(string[] args)
{

//Methodlar bu şekilde çağırılabilir parametre isterse içerisine parametleri girmemiz gerekiyor.

Add();

// Parametre isteyen method çağırma şekli
var result = Add2(20,30);
// Console ekranında çalışıyorsanız ekrana yazdırmak için Console.WriteLine kullanmanız gerekiyor. Fakat sadece bunu kullanırsanız yazıyı yazdığı gibi ekran kapanacaktır. Bunun için işlem sonuna Console.ReadLine(); yazmanız gerekiyor.
Console.WriteLine(result);
Console.ReadLine();

//Sonucu 50 olarak ekrana yazdıracak

}

static int Add()
{

Console.WriteLine(“Added!”);

}

// Methodlar burada tanımlanıyor bu tanımlanan class içerisinde her yerden çağırılabilir
// Toplama yapmak için değişken tanımlıyoruz

static int Add2(int number1, int number2)
{

var result = number1 + number2;
return result;

}

// Birden fazla Default değer verebilirsiniz fakat sadece parametlerin en sonunda yapılır

static int Add3(int number1, int number2, int number3 = 30)
{

var result = number1 + number2;
return result;

}

78 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir