C Sharp While ve Do While Döngüsü

C Sharp While ve Do While Döngüsü

C Sharp While ve Do While Döngüsü

//While döngüsü, şart yerine gelene kadar sonsuza kadar çalışabilir.
// Ekrana 100’den 0 a kadar yazar

int number = 100;

while (number >0)

{

Console.WhireLine(number);

number–;

}

Console.ReadLine();

 

// Genelde kullanılmayan bir döngü çeşidi, do while döngüsünde ilk do çalışır sonra döngü şartına bakar. Yani şart yerine gelmese bile do 1 kere dönecek

int number = 10;

do
{

Console.WriteLine(number);
number–;

} while (number>=11);
Console.ReadLine();

// Şart yerine gelmediği halde 1 kere do döngüsü 1 kere çalışıp ekrana 10 yazıp duracak.

59 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir