Veri Tipleri / Değer Tipleri

Veri Tipleri / Değer Tipleri

Veri Tipleri / Değer Tipleri

//Value Types – Değer Tipleri

int veri tipi değer tipidir

int number11 = 5; // number11 değişken ismidir, int değişken tipidir

double number5 = 10.5; // noktalı (ondalık sayı) rakam tutar
decimal number6 = 10.4m; // ondalık sayı olacaksa sonuna m harfi koyulması gerekiyor.
char character = ‘A’;
bool condition = true; // true veya false tutar
byte number4 = 255; // 0-255 rakam tutar. eksi veya fazlası olamaz
short number3 = -32768; // 16 bit yer kaplıyor sondaki rakamları 7-8 değişiyor alttakilerde aynı
int number1 = 2147483647; // 32 bit yer kaplıyor int en fazla aldığı rakam bu ve eksi – hali
long number2 = 9223372036854775807; // 64 bit yer kaplıyor son rakam bu
var number7 = 10; // ne atanırsa değişken o şekilde kalır. Örnek number7 ilk int atandı ve altta veri tipi değişmez

 

// süslü parantez içerisine yazılan değer index sayısıdır. Virgülden sonraki ilk değer sıfır yerine yazacaktır. Console.WriteLine(“Number1 is {0}”,number1); 

Console.WriteLine(“Number1 is {0}”,number1);
Console.WriteLine(“Number2 is {0}”, number2);
Console.WriteLine(“Number3 is {0}”, number3);
Console.WriteLine(“Number4 is {0}”, number4);
Console.WriteLine(“Number5 is {0}”, number5);
Console.WriteLine(“Character is : {0}”, character);
Console.ReadLine();

55 Beğen

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir